Privacy verklaring Flow-Yoga

1. Beheer
Flow-yoga is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

2. Contactgegevens

Flow-yoga
V. van der Vijgh
Serviceflat Driehoorne
Uranusstraat 34
2402 AG Alphen aan den Rijn
www.flow-yoga.eu
info@flow-yoga.eu
06-15094832

3.1 Persoonsgegevens
Flow-yoga verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Daarnaast kan Flow-yoga uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht Flow-yoga verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Fysieke en mentale situatie

3.2 Persoonsgegevens bewaren
Flow-yoga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Standaard persoonsgegevens/inschrijfformulier; Fiscale Bewaartermijn 7 jaar

3.3 Bijzondere Persoonsgegevens
Flow-yoga verwerkt bijzondere persoonsgegevens. Hieronder valt; gezondheid en fysieke toestand en (indien nodig voor kennis gedurende de lessen) medicatie, deze informatie verstrekt u tijdens het invullen van het inschrijfformulier of, wanneer van toepassing, in aanvulling op ieder ander moment gedurende deelname aan de lessen. Wanneer Flow-yoga niet op de hoogte is van deze informatie kan het zijn dat Flow-yoga niet kan voldoen aan de noodzakelijke verplichtingen tijdens de lessen.

3.4 Doel verwerking Persoonsgegevens
Flow-yoga verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verwerken van uw inschrijving voor deelname aan de lessen
– Het afhandelen van de betalingen
– Het verzenden van de nieuwsbrief of andere gerichte informatie over uw inschrijving
– U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is
– U te informeren over wijzigingen van diensten en producten

3.5 Aanvulling doel bijzondere persoonsgegevens
Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u goed en passend advies. Wij kunnen u immers alleen van advies en/of adequate begeleiding voorzien, indien wij van uw gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de hoogte zijn. De gegevens betreffende uw gezondheid worden door Flow-yoga dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. Flow-yoga zal deze persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd.

3.6 Delen van persoonsgegevens met derden
Flow-yoga verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de boekhouder en het web-host), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Flow-yoga blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

3.7 Recht op informatie
U hebt het recht op inzage, correctie of het verwijderen van uw gegevens. U kunt uw verzoek aan ons doen via de op deze website aanwezige contactgegevens.

4. Website en cookies
Flow-yoga maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst.
De meeste cookies worden verwijderd bij het sluiten van uw browser. Sommige, zogenaamde permanente cookies, blijven langer bewaard variërend van enkele dagen tot enkele jaren. U kunt deze cookies zelf op ieder gewenst moment verwijderen via uw browserinstellingen.

Kan ik (sommige) cookies weren of verwijderen?
Ja, u kunt dit aangeven in uw browserinstellingen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser, raadpleeg hiervoor de helpfunctie of website van uw browser. Het weigeren van (sommige) cookies kan tot gevolg hebben dat (bepaalde) websites niet (volledig) meer functioneren.

5. Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Flow-yoga en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@flow-yoga.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij om een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Flow-yoga wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Beveiligen
Flow-yoga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Flow-yoga maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Flow-yoga verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Flow-yoga via:

Telefoon: 06-15094832
E-mailadres: info@flow-yoga.eu

^ Terug naar boven